Sněmovní tisk 15
Vl. n. z. o podmínkách využív. gen. zdrojů podle Nagoj. prot - EU

Stav projednávání ke dni: 25. února 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 11. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: agrární sektor, Česká republika, geneticky modifikovaná rostlina, genetika, implementující opatření státu, výživaISP (příhlásit)