Sněmovní tisk 1279
Novela branného zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 4. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1279/0 dne 5. 4. 2006.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 4. 2006 (usnesení č. 574). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Hönig a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 19. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 19. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 93, usnesení č. 2380).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 4. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 341/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 5. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 5. 2006 a přijal usnesení č. 170, které bylo rozdáno jako tisk 341/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 5. 2006 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 480).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 5. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 6. 2006.

Zákon vyhlášen 30. 6. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 99 pod číslem 318/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Armáda

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost, Politika

Deskriptory EUROVOCu: armáda, finanční pomoc, profesionální armáda, sociální zabezpečení, vojenské cvičení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)