Sněmovní tisk 119
Novela z. o dani z nemovitostí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 10. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 119/0 dne 11. 10. 2010.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 10. 2010 (usnesení č. 32). Určil zpravodaje: Ing. Alfréd Michalík a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

  • 1

    Čtení proběhlo 2. 2. 2011 na 13. schůzi.
    Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 280).

  • V
    • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 3. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 119/1 (pozměňovací návrhy).
  • 2

    2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 4. 2011 na 16. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 4. 2011 na 16. schůzi.
    Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 119/2, který byl rozeslán 28. 4. 2011 v 9:00.

  • 3

    3. Čtení proběhlo 6. 5. 2011 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 497).

Senát

  • PS

    Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 5. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 90/0.

  • O

    Organizační výbor dne 18. 5. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Petr Pakosta) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Ústavně-právní výbor.

  • V
    • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 24. 5. 2011 a přijal usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako tisk 90/2 (pozměňovací návrhy).
    • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 5. 2011 a přijal usnesení č. 95, které bylo rozdáno jako tisk 90/1 (zamítá).
    • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 25. 5. 2011 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 90/3 (záznam z jednání).
  • S

    Návrh projednán dne 9. 6. 2011 na 9. schůzi Senátu.
    Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 239).

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 10. 6. 2011 poslancům jako tisk 119/3.
    Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 10. 6. 2011 poslancům jako tisk 119/4.
    O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 6. 2011 na 19. schůzi.
    Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 225, usnesení č. 594).

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 6. 2011.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 6. 2011.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 7. 2011.

Zákon vyhlášen 19. 7. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 76 pod číslem 212/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Nemovitosti
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství

Deskriptory EUROVOCu: daň, daň z majetku, daňový základ, parcela, stavba

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)