Sněmovní tisk 1180
Návrh zákona o přechodu majetku ČR do majetku krajů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Miloslav Kučera st., Petr Pleva, Petr Mareš, Alena Svobodová) předložila sněmovně návrh zákona 28. 11. 2001.
Zástupce navrhovatele: Kučera Miloslav st. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1180/0 dne 3. 12. 2001.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 11. 2001. Vláda zaslala stanovisko 21. 12. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 1. 2002 jako tisk 1180/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Knihovny, Majetek České republiky, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: knihovna, převod vlastnictví, region, veřejný majetekISP (příhlásit)