Sněmovní tisk 1093
Interpelace poslance Zdeňka Vorlíčka


Autor: Doc. Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc.
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace poslance Zdeňka Vorlíčka
Podáno: 1994-07-14
Odesláno adresátovi: 1900-01-01
Odpověď rozeslána 14.07.1994 jako tisk 1093 A.
Úplný název: Interpelace poslance Zdeňka Vorlíčka na předsedu vlády Václava Klause ve věci odovědnosti vlády ČR Poslanecké sněmovně podle Ústavy České republiky a kontroly plnění vládního programového prohlášení podle zákona č. 35/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Interpelace projednána 29. 9. 1994 na 23. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 479).


ISP (příhlásit)