Sněmovní tisk 1074
Novela z. o regulaci prostituce - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1074/0 dne 29. 7. 2005.
    Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 3. 8. 2005. Určil zpravodaje: JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

  • 1

    Návrh zákona vzat zpět 6. 3. 2006.Související tisk: 1073 (Vl. n. z. o regulaci prostituce).


Hesla věcného rejstříku: Prostituce

Deskriptory EUROVOCu: oprávnění k výkonu služby, prostituce

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)