Sněmovní tisk 1031
Interpelace poslance Pavla Seifera


Autor: Mgr. Pavel Seifer
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci způsobu zajišťování operativních zásahů v případě ekologických havárií většího rozsahu
Podáno: 1994-06-10
Odesláno adresátovi: 1994-06-15
Odpověď rozeslána 10.06.1994 jako tisk 1031 A.
Interpelace projednána 29. 9. 1994 na 23. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 479).


ISP (příhlásit)