Sněmovní tisk 568
Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních

Stav projednávání ke dni: 22. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 9. 1. 2018. Návrh zákona rozeslán dne 10. 1. 2018 senátorům jako tisk 225/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 2. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 21. 8. 2019.
Zástupce navrhovatele: Dernerová A. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 568/0 dne 22. 8. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0568.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 8. 2019. Vláda zaslala stanovisko 18. 9. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 9. 2019 jako tisk 568/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).Deskriptory EUROVOCu: léčba, mentálně postižený člověk, odborná kvalifikace, zdravotně postižený člověk, zdravotnické povolání

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)