Sněmovní tisk 56
Novela z. o převodu vlastnického práva

Stav projednávání ke dni: 25. června 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

  • PS

    Zákon doručen Senátu 25. 6. 2018.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
794Martin Kupka13018-19040.docx (12 KB)22. 5. 2018 v 17:06:36
795Martin Kupka13019-19042.docx (203 KB)22. 5. 2018 v 17:12:24
797Martin Kupka13021-19043.docx (203 KB)22. 5. 2018 v 17:13:39


Deskriptory EUROVOCu: bydlení, bytová politika, družstevní dům, osobní vlastnictví, převod vlastnictví, rodinný dům

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)