Sněmovní tisk 32
Novela z. o daních z příjmů

Stav projednávání ke dni: 16. července 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 12. 5. 2017. Návrh zákona rozeslán dne 15. 5. 2017 senátorům jako tisk 130/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 8. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 19. 9. 2017 a přijal usnesení č. 130, které bylo rozdáno jako tisk 130/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 7. 2017 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 198).
  Návrh projednán dne 7. 12. 2017 na 11. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 328).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 12. 12. 2017.
Zástupce navrhovatele: Michálek L. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 32/0 dne 13. 12. 2017.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 12. 1. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 1. 2018 jako tisk 32/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2018 (usnesení č. 25). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Kytýr a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 2. 2018 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 118).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 3. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 32/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 32/3 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 32/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 5. 2018 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 32/5, který byl rozeslán 22. 5. 2018 v 18:44.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 6. 6. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 32/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 6. 2018 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 267).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 6. 2018 návrh zákona Senátu jako tisk 297/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 6. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 7. 2018 a přijal usnesení č. 219, které bylo rozdáno jako tisk 297/1 (schvaluje).

  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 16. schůze Senátu (od 18. 7. 2018) jako bod č. 33.

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
572Zbyněk Stanjura12796-18696.docx (20 KB)12. 4. 2018 v 08:44:46


Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, daňová úleva, investiční společnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)