Sněmovní tisk 32
Novela z. o daních z příjmů

Stav projednávání ke dni: 25. února 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 12. 5. 2017. Návrh zákona rozeslán dne 15. 5. 2017 senátorům jako tisk 130/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 8. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 19. 9. 2017 a přijal usnesení č. 130, které bylo rozdáno jako tisk 130/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 7. 2017 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 198).
  Návrh projednán dne 7. 12. 2017 na 11. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 328).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 12. 12. 2017.
Zástupce navrhovatele: Michálek L. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 32/0 dne 13. 12. 2017.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 12. 1. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 1. 2018 jako tisk 32/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku navrženo na pořad 7. schůze (od 27. února 2018).


Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Rozpočtový výbor
č. 6 (14. března 2018)


Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, daňová úleva, investiční společnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)