Sněmovní tisk 261
Novela z. o finanční kontrole - EU

Stav projednávání ke dni: 24. března 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 8. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 261/0 dne 24. 8. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 8. 2018 (usnesení č. 99). Určil zpravodaje: Ing. Roman Kubíček, Ph.D. a navrhl Kontrolní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 9. 2018 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 326).

 • V
  • Garanční Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 261/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 261/2, který byl rozeslán 29. 1. 2019 v 18:07.

 • G
  • Kontrolní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 8. 2. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 261/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2019 na 26. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 499).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 2. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 45/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 13. 3. 2019 a přijal usnesení č. 17, které bylo rozdáno jako tisk 45/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 3. 2019 a přijal usnesení č. 36, které bylo rozdáno jako tisk 45/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 3. 2019 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 119).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 21. 3. 2019 poslancům jako tisk 261/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 3. 2019 poslancům jako tisk 261/5.Deskriptory EUROVOCu: finanční kontrola, obec, účetnictví veřejných institucí, územní samospráva, veřejná správa, veřejné finance

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)