Sněmovní tisk 171
Prot.prodlužující Dohodu mezi ČR a USA o vědec. spolup.

Stav projednávání ke dni: 13. prosince 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 7. 5. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 171/0 dne 7. 5. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 10. 5. 2018 (usnesení č. 68). Určil zpravodaje: Mgr. Vít Rakušan a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Projednávání tisku zařazeno na pořad 24. schůze (od 4. prosince 2018).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 7. 5. 2018 jako senátní tisk 274/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 5. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 6. 2018 a přijal usnesení č. 144, které bylo rozdáno jako tisk 274/2 (usnesl se).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 11. 7. 2018 a přijal usnesení č. 144, které bylo rozdáno jako tisk 274/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 7. 2018 na 16. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 469).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Spojené státy, technická spolupráce, vědecká spolupráce, vědecký výzkumISP (příhlásit)