Sněmovní tisk 165
Sml. mezi ČR a Běloruskem o důchodovém zabezpečení

Stav projednávání ke dni: 13. prosince 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 30. 4. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 165/0 dne 30. 4. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 10. 5. 2018 (usnesení č. 68). Určil zpravodaje: Michal Ratiborský a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Projednávání tisku zařazeno na pořad 24. schůze (od 4. prosince 2018).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 2. 5. 2018 jako senátní tisk 272/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 5. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 6. 2018 a přijal usnesení č. 140, které bylo rozdáno jako tisk 272/2 (usnesl se).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 11. 7. 2018 a přijal usnesení č. 113, které bylo rozdáno jako tisk 272/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 7. 2018 na 16. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 460).Deskriptory EUROVOCu: Bělorusko, Česká republika, důchodový plán, sociální dávkyISP (příhlásit)