Sněmovní tisk 122
Změna Přílohy I Mezinárodní úml. proti dopingu ve sportu

Stav projednávání ke dni: 13. prosince 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 9. 3. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 122/0 dne 13. 3. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 21. 3. 2018 (usnesení č. 49). Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Projednávání tisku zařazeno na pořad 24. schůze (od 4. prosince 2018).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 9. 3. 2018 jako senátní tisk 247/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 4. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor, Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Podvýbor pro sport Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 18. 4. 2018 a přijal usnesení č. 123, které bylo rozdáno jako tisk 247/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 18. 4. 2018 a přijal usnesení č. 106, které bylo rozdáno jako tisk 247/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 5. 2018 a přijal usnesení č. 135, které bylo rozdáno jako tisk 247/4 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 7. 2018 na 16. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 468).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dopování, mezinárodní úmluva, povzbuzující prostředek, sport, tělesná výchovaISP (příhlásit)