Sněmovní tisk 994
Vl.n.z. o zahraniční službě - EU

Stav projednávání ke dni: 30. března 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 12. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 994/0 dne 15. 12. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 12. 2016 (usnesení č. 350). Určil zpravodaje: PhDr. Robin Böhnisch a navrhl Zahraniční výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 18. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1532).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 1. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 994/1 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 1. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 994/2 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 2. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 994/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 994/4, který byl rozeslán 23. 2. 2017 v 12:23.

 • G
  • Zahraniční výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 27. 2. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 994/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 3. 2017 na 55. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1585).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 27. 3. 2017.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5758Martin Plíšek11219-15874.doc (30 KB) / PDF (159 KB, 1 strana)20. 2. 2017 v 14:56:22
5759Karel Schwarzenberg11220-15875.docx (26 KB) / PDF (215 KB, 5 stran)20. 2. 2017 v 15:12:36
5815Jitka Chalánková11276-15944.doc (30 KB) / PDF (130 KB, 1 strana)22. 2. 2017 v 10:36:25
5824Jitka Chalánková11285-15953.doc (32 KB) / PDF (180 KB, 1 strana)22. 2. 2017 v 11:28:36
5831Zbyněk Stanjura11292-15966.docx (15 KB) / PDF (133 KB, 2 strany)22. 2. 2017 v 13:06:22
5838Jitka Chalánková11299-15978.doc (53 KB) / PDF (272 KB, 4 strany)22. 2. 2017 v 16:32:01


Deskriptory EUROVOCu: diplomatické zastoupení, konzulát, přenesení pravomoci, státní zaměstnanec, veřejná služba, veřejná správa

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)