Sněmovní tisk 990
Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU

Stav projednávání ke dni: 29. dubna 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 12. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 990/0 dne 13. 12. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 12. 2016 (usnesení č. 350). Určil zpravodaje: JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1504).

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 31. 1. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 990/1 (pozměňovací návrhy).
 • L

  Projednávání proběhlo 21. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 19 dní (usnesení č. 1556).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 990/2, který byl rozeslán 28. 2. 2017 v 16:15.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 14. 3. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 990/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 4. 2017 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1625).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5813Václav Klučka11274-15942.docx (39 KB) / PDF (412 KB, 22 stran)22. 2. 2017 v 09:40:54
5835Ludvík Hovorka11296-15974.doc (21 KB) / PDF (287 KB, 2 strany)22. 2. 2017 v 16:02:23


Deskriptory EUROVOCu: budování podniku, Česká republika, cizí státní občan, cizinecké právo, občanství EU, podpora investic, povolení k pobytu, zahraniční investice, zahraniční podnik

Navržené změny předpisů (17)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)