Sněmovní tisk 912
Novela z. o důchodovém pojištění

Stav projednávání ke dni: 29. dubna 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 9. 2016.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 912/0 dne 16. 9. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 10. 2016 (usnesení č. 319). Určil zpravodaje: Jaroslav Zavadil a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1445).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 912/2, který byl rozeslán 6. 3. 2017 v 10:56.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 4. 2017 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1632).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5956Roman Sklenák11417-16110.docx (17 KB) / PDF (164 KB, 3 strany)1. 3. 2017 v 09:39:50
5958Miroslav Opálka11419-16112.doc (36 KB) / PDF (252 KB, 1 strana)1. 3. 2017 v 10:03:26


Deskriptory EUROVOCu: důchodové pojištění, podmínky pro odchod do důchodu, předčasný důchod, sociální zabezpečení

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)