Sněmovní tisk 877
N. z. o obalech - EU

Stav projednávání ke dni: 30. března 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 7. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 877/0 dne 25. 7. 2016.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 2. 8. 2016. Určil zpravodaje: RSDr. Josef Nekl a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 11. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1417).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 2. 2017 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 2. 2017 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 877/2, který byl rozeslán 1. 2. 2017 v 14:43.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22., 24. 2. 2017 na 55. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1572).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 27. 3. 2017.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5291Ladislav Okleštěk10752-15106.docx (49 KB) / PDF (284 KB, 6 stran)29. 11. 2016 v 08:24:19
5335Jan Zahradník10796-15169.docx (22 KB) / PDF (186 KB, 3 strany)30. 11. 2016 v 08:40:27
5423Milan Urban10884-15289.doc (41 KB) / PDF (176 KB, 1 strana)8. 12. 2016 v 12:44:36
5642Pavla Golasowská11103-15658.docx (18 KB) / PDF (166 KB, 2 strany)31. 1. 2017 v 16:47:25


Deskriptory EUROVOCu: nakládání s odpadem, obalový materiál, odpad, odpad z domácností, plast, recyklace odpadu, zabalený výrobek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)