Sněmovní tisk 861
Novela z. o pohonných hmotách - EU

Stav projednávání ke dni: 30. března 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 7. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 861/0 dne 8. 7. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 7. 2016 (usnesení č. 302). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kolovratník a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1375).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 9. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 861/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 11. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 861/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 861/3, který byl rozeslán 20. 1. 2017 v 13:20.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 26. 1. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 861/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 2. 2017 na 55. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1559).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 27. 3. 2017.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5324Petr Kudela10785-15159.doc (31 KB) / PDF (234 KB, 4 strany)29. 11. 2016 v 17:12:22
5410Martin Kolovratník10871-15268.docx (15 KB) / PDF (126 KB, 2 strany)6. 12. 2016 v 14:08:59
5411Martin Kolovratník10872-15269.docx (16 KB) / PDF (157 KB, 2 strany)6. 12. 2016 v 14:09:25
5426Ladislav Velebný10887-15299.odt (61 KB) / PDF (69 KB, 2 strany)13. 12. 2016 v 13:38:10
5569Petr Kudela11030-15562.docx (36 KB) / PDF (529 KB, 23 stran)19. 1. 2017 v 23:05:40


Deskriptory EUROVOCu: alternativní energie, čerpadlo, distribuce, motorové palivo, náhradní palivo, palivo, znečišťování motorovými vozidly

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)