Sněmovní tisk 688
Novela z. - antidiskriminační zákon - EU

Stav projednávání ke dni: 23. září 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 12. 2015.
Zástupce navrhovatele: min. pro lidská práva.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 688/0 dne 23. 12. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 1. 2016 (usnesení č. 235). Určil zpravodaje: JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová a navrhl Petiční výbor jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Ústavně právní výbor.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1617).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 688/1 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 5. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 688/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 11. 5. 2017 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 688/3.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12., 13. 7. 2017 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 7. 2017 na 59. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 688/4, který byl rozeslán 14. 7. 2017 v 10:18.

 • G
  • Petiční výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 6. 9. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 688/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 9. 2017 na 60. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1825).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 15. 9. 2017.Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Hesla věcného rejstříku: Diskriminace, Evropská unie

Deskriptory EUROVOCu: antidiskriminační politika, diskriminace na základě státní příslušnosti, ombudsman, rovné zacházení, sociální práva, soudní řízení

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)