Sněmovní tisk 1071
Novela z. o rozpočtových pravidlech

Stav projednávání ke dni: 23. září 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 3. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1071/0 dne 23. 3. 2017.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2017 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1661).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 7. 2017 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 7. 2017 na 59. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1071/3, který byl rozeslán 12. 7. 2017 v 10:38.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 31. 8. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 1071/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 9. 2017 na 60. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1829).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 15. 9. 2017.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
6359Zdeněk Soukup11820-16926.doc (19 KB) / PDF (169 KB, 2 strany)16. 5. 2017 v 09:54:13
6464Vladislav Vilímec11925-17042.odt (17 KB) / PDF (30 KB, 2 strany)26. 5. 2017 v 08:28:25
6531Vladislav Vilímec11992-17117.odt (18 KB) / PDF (31 KB, 3 strany)6. 6. 2017 v 13:24:37
6638Pavel Bělobrádek12099-17240.doc (34 KB) / PDF (195 KB, 1 strana)28. 6. 2017 v 14:14:30


Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, regionální rozvoj, rozpočtová pravidla, státní podpora, státní rozpočet

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)