Sněmovní tisk 364
Vl.n.z. o mezinárodním právu soukromém - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 5. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 364/0 dne 26. 5. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 5. 2011 (usnesení č. 136). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 531).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 364/2, který byl rozeslán 26. 10. 2011 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2011 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 89, usnesení č. 840).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 1. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 260/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 1. 2012 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jiří Dienstbier).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 1. 2012 a přijal usnesení č. 153, které bylo rozdáno jako tisk 260/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 1. 2012 na 16. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 491).

Prezident

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2012.
  Prezident zákon podepsal 13. 2. 2012.

Předseda vlády

 • VL

  Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi 16. 2. 2012.

Zákon vyhlášen 22. 3. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 35 pod číslem 91/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Právo mezinárodní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, mezinárodní dohoda, mezinárodní právo soukromé, státní občanství

Navržené změny předpisů (19)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)