Sněmovní tisk 1119
N.z. o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 28. 2. 2013. Návrh zákona rozeslán dne 11. 3. 2013 senátorům jako tisk 57/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 3. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 4. 2013 a přijal usnesení č. 68, které bylo rozdáno jako tisk 57/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 17. 4. 2013 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 57/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 17. 4. 2013 a přijal usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako tisk 57/3 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 5. 2013 a přijal usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako tisk 57/4 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 3. 2013 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 156).
  Návrh projednán dne 26. 6. 2013 na 11. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 256).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 23. 7. 2013.
Zástupce navrhovatele: Bublan F.,Hajda J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1119/0 dne 24. 7. 2013.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 7. 2013. Vláda zaslala stanovisko 22. 8. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 8. 2013 jako tisk 1119/1 (nesouhlas).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: maloobchod, otevírací doba, státní svátek, velkoobchodISP (příhlásit)