Sněmovní tisk 648
Z. o změně názvu VŠ chemickotechnologické v Pardubicích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
  • Poslanecký návrh zákona předložen sněmovně.
    Zástupce navrhovatele: Kozel F..
    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 648.
    Návrh zákona zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
  • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 672. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.
      Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 829.
        Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
          Návrh zákona 16.02.1994 na 16. schůzi schválen.
        • PREZIDENT
        • Zákon doručen prezidentovi k podepsání.
          Prezident zákon podepsal.
        • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

          Zákon vyhlášen 21. 3. 1994 ve Sbírce zákonů v částce 14 pod číslem 46/1994 Sb.          Hesla věcného rejstříku: Školství

          Hesla Přehledu legislativní činnosti: ŠkolstvíISP (příhlásit)