Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Předseda

Bc. Ivan Krejčí

Místopředseda

Mgr. Martin Bezouška
PhDr. Jana Kasalová
Ing. arch. Václav Mencl

Členové
ISP (příhlásit)