Revoluční Národní shromáždění
Výbor národohospodářský

Předseda

Viliam Paulíny

Místopředseda

JUDr. Gustav Heidler
Ing. Ferdinand Klindera

Členové




ISP (příhlásit)