Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny

Předseda

Mgr. Jana Pastuchová

Místopředseda

Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS.ISP (příhlásit)