Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství

Předseda

Bc. Pavel SeveraISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)