Stálá komise pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace

Předseda

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.ISP (příhlásit)