Zemědělský výbor

Předseda

Ing. Jaroslav Faltýnek

Místopředseda

Mgr. Radek Holomčík
Ing. Josef Kott
Ing. Pavel Kováčik
Ing. Veronika Vrecionová

Podvýbor pro lesní hospodářství
Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství
Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu
Podvýbor pro rozvoj venkova
Podvýbor pro vodní hospodářství
ISP (příhlásit)