Výbor pro životní prostředí

Předseda

Ing. Dana Balcarová

Místopředseda

Ing. Jaroslav Holík
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
Ing. Karel Tureček
RNDr. Jan ZahradníkISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)