Stálá delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy

Vedoucí delegace

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)