Výbor pro evropské záležitosti

Předseda

Mgr. Ondřej Benešík

Místopředseda

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Mgr. Igor Jakubčík
Mgr. Helena Langšádlová
Pavel Ploc
Ing. Josef Šenfeld
Ing. Kristýna Zelienková

Podvýbor pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci
Podvýbor pro migraci a azylovou politiku
ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)