Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství

Předseda

Mgr. Vít Rakušan

Místopředseda

Mgr. Jana Černochová



ISP (příhlásit)