Stálá delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie

Vedoucí delegace

Ing. Ondřej Polanský


Skupina ČR -

Arménie
Austrálie, Nový Zéland
Běloruská republika
Estonsko
Francie
Itálie
Japonsko
Kazachstán
Korejská republika
Kuba
Litva
Lotyšsko
Mexiko
Rakousko
Ruská federace
Severské státy
Spolková republika Německo
Syrská arabská republika
Španělské království
Ukrajina
Vietnam
ISP (příhlásit)