Tezaurus EUROVOC
Okolí termínu trestní odpovědnost mladistvých

  
+  trestní odpovědnost
    1216 trestní právo
 
 
nadřazené výrazy
+  užito pro+  trestní odpovědnost mladistvýchsouvisející výrazy
  věková hranice trestní odpovědnosti
podřazené výrazy
+  mladý člověk
 ISP (příhlásit)