Celkem nalezeno 1333 dokumentů. (1. strana, celkem 89 stran)

KódReferenceNázevStav
12137/19COM(2019) 620 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně rozhodnutí č. 573/2014/EU o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ)Navrženo k projednání
12119/19COM(2019) 410 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Generální radě Světové obchodní organizace k přijetí rozhodnutí o prodloužení výjimky WTO umožňující rozvojovým členským zemím poskytovat preferenční sazební zacházení pro produkty z nejméně rozvinutých zemíNavrženo k projednání
12115/19COM(2019) 409 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Generální radě Světové obchodní organizace k přijetí rozhodnutí o prodloužení výjimky WTO umožňující Spojeným státům poskytovat preferenční sazební zacházení v rámci zákona Spojených států o ekonomickém oživení Karibské oblasti (CBERA)Navrženo k projednání
12048/19COM(2019) 407 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání jménem Evropské unie o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou o přístupu rybářských plavidel plujících pod vlajkou Seychel do vod ostrova MayotteNavrženo k projednání
11988/19COM(2019) 411 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Jordánskému hášimovskému královstvíNavrženo k projednání
11943/19COM(2019) 398 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2403, pokud jde o oprávnění k rybolovu pro plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace rybářských plavidel Spojeného království ve vodách UnieNavrženo k projednání
11940/19COM(2019) 396 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/501 a nařízení (EU) 2019/502, pokud jde o jejich doby použitelnostiNavrženo k projednání
11921/19COM(2019) 461 finalProposal for a Council Regulation on measures concerning the implementation and financing of the general budget of the Union in 2020 in relation to the withdrawal of the United Kingdom from the Union - Návrh nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2020 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z UnieNavrženo k projednání
11920/19COM(2019) 397 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1309/2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014-2020)Navrženo k projednání
11919/19COM(2019) 399 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 za účelem poskytnutí finanční pomoci členským státům na pokrytí závažné finanční zátěže, která jim byla způsobena v návaznosti na vystoupení Spojeného království z Unie bez dohodyNavrženo k projednání
11915/19COM(2019) 356 finalZpráva Komise o uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise v roce 2018Navrženo k projednání
11858/19COM(2019) 403 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o zjednodušení vízového režimuNavrženo k projednání
11857/19COM(2019) 405 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o zjednodušení vízového režimu jménem Evropské unieNavrženo k projednání
11848/19COM(2019) 401 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytemNavrženo k projednání
11846/19COM(2019) 404 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem jménem Evropské unieNavrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)