Celkem nalezeno 1400 dokumentů. (1. strana, celkem 94 stran)

KódReferenceNázevStav
13281/19COM(2019) 496 finalProposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Greece - Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci ŘeckuNavrženo k projednání
13256/19COM(2019) 474 finalNávrh nařízení Rady o rozdělení rybolovných práv na základě protokolu, kterým se provádí dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Senegalskou republikou a Evropskou uniíNavrženo k projednání
13255/19COM(2019) 473 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Unie protokolu, kterým se provádí dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Senegalskou republikou a Evropskou uniíNavrženo k projednání
13254/19COM(2019) 475 finalProposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the Republic of Senegal and the European Union - Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění protokolu, kterým se provádí dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Senegalskou republikou a Evropskou uniíNavrženo k projednání
13249/19COM(2019) 481 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Zpráva o pokroku v provádění evropského programu pro migraciNavrženo k projednání
13224/19COM(2019) 476 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2007/441/ES, kterým se Italské republice povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyNavrženo k projednání
13214/19COM(2019) 451 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o souladu Evropského orgánu pro bankovnictví s požadavky týkajícími se umístění jeho sídlaNavrženo k projednání
13169/19COM(2019) 482 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který se má jménem Evropské unie zaujmout v rámci smíšeného výboru zřízeného Regionální úmluvou o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu, pokud jde o změnu úmluvyNavrženo k projednání
13158/19COM(2019) 465 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o přenesení pravomoci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007Navrženo k projednání
13154/19COM(2019) 466 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v rámci rozšířené komise Eurocontrolu, pokud jde o zásady pro stanovení nákladového základu pro výpočet poplatků za traťové letecké navigační zařízení a pro výpočet jednotkových sazeb a podmínky uplatňování systému poplatků za traťové navigační služby a podmínky úhradyNavrženo k projednání
13153/19COM(2019) 479 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o vývoji, validaci a právním přijímání alternativních metod ke zkouškám kosmetických přípravků na zvířatech (2018)Navrženo k projednání
13140/19COM(2019) 469 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě pro obchod zbožím Světové obchodní organizace, pokud jde o jednací řád Výboru pro usnadnění obchoduNavrženo k projednání
13124/19COM(2019) 472 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Protokolu o změně Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v AtlantikuNavrženo k projednání
13118/19COM(2019) 470 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu o změně Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v AtlantikuNavrženo k projednání
13110/19COM(2019) 455 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění dohod o volném obchodu 1. ledna 2018 – 31. prosince 2018Navrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)