Celkem nalezeno 2208 dokumentů. (1. strana, celkem 148 stran)

KódReferenceNázevStav
12012/17COM(2017) 465 finalReport from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council - Fifteenth report on relocation and resettlement - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Patnáctá zpráva o relokaci a přesídlováníVzato na vědomí bez projednávání
11947/17COM(2017) 452 finalNávrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2003/76/ES, kterým se stanoví opatření nutná k provedení Protokolu o finančních důsledcích uplynutí doby platnosti Smlouvy o ESUO a o Výzkumném fondu pro uhlí a ocel, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenstvíVzato na vědomí bez projednávání
11894/17COM(2017) 463 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na příštích třech zasedáních Mezinárodní velrybářské komise včetně souvisejících jednání a opatření mezi těmito zasedánímiVzato na vědomí bez projednávání
11869/17COM(2017) 457 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní organizaci pro révu vinnou a vínoVzato na vědomí bez projednávání
11845/17COM(2017) 459 finalZpráva Komise Radě o systému střednědobé finanční pomoci Unie platebním bilancím členských států podle článku 10 nařízení Rady (ES) č. 332/2002Vzato na vědomí bez projednávání
11833/17JOIN(2017) 33 finalSpolečný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 329/2007Vzato na vědomí bez projednávání
11831/17COM(2017) 460 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o průběžném hodnocení mechanismu civilní ochrany Unie za období 2014–2016Vzato na vědomí bez projednávání
11801/17COM(2017) 458 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Přezkum rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů v polovině obdobíVzato na vědomí bez projednávání
11785/17COM(2017) 453 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Roční pracovní program Unie pro oblast evropské normalizace na rok 2018Vzato na vědomí bez projednávání
11770/17COM(2017) 455 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na dvanáctém zasedání Konference smluvních stran ohledně návrhů změn příloh Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů předložených různými stranami úmluvyVzato na vědomí bez projednávání
11733/17COM(2017) 385 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1295/2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2014–2020)Vzato na vědomí bez projednávání
11726/17COM(2017) 425 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie, pokud jde o návrhy norem jakosti pro ovoce a zeleninu přijímaných Evropskou hospodářskou komisí OSN – Pracovní skupinou pro normy jakosti zemědělských produktů (WP.7 EHK OSN)Vzato na vědomí bez projednávání
11724/17COM(2017) 386 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Úmluvy Rady Evropy o boji proti manipulaci se sportovními soutěžemi, pokud jde o otázky, které souvisejí s trestním právem hmotným a justiční spoluprací v trestních věcechVzato na vědomí bez projednávání
11723/17COM(2017) 387 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Úmluvy Rady Evropy o boji proti manipulaci se sportovními soutěžemi, pokud jde o otázky, které nesouvisejí s trestním právem hmotným a justiční spoluprací v trestních věcechVzato na vědomí bez projednávání
11719/17COM(2017) 451 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Polské republice povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání

12345>>ISP (příhlásit)