Celkem nalezeno 1338 dokumentů. (1. strana, celkem 90 stran)

KódReferenceNázevStav
12217/19COM(2019) 417 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o usnadnění udělování víz pro krátkodobý pobyt občanů Kapverdské republiky a Evropské unieNavrženo k projednání
12205/19COM(2019) 412 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě týkající se summitu o opatřeních v oblasti klimatu, který pořádá generální tajemník OSN v roce 2019 v New YorkuNavrženo k projednání
12201/19COM(2019) 406 final, SWD(2019) 320 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o provádění vnitrostátních strategií integrace Romů – 2019Navrženo k projednání
12197/19COM(2019) 416 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Radě Mezinárodní organizace pro civilní letectví k revizi kapitoly 9 přílohy 9 („Usnadnění“) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, pokud jde o standardy a doporučené postupy pro údaje jmenné evidence cestujícíchNavrženo k projednání
12171/19C(2019) 6425 finalCommission Decision of 10.9.2019 on the Rome Declaration on the contribution of the Montreal Protocol to a sustainable cold chain to reduce food losses - Rozhodnutí Komise ze dne 10.9.2019 o Římském prohlášení o příspěvku Montrealského protokolu k udržitelnému chladicímu řetězci pro snížení potravinových ztrátNavrženo k projednání
12137/19COM(2019) 620 final, SWD(2019) 1350 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně rozhodnutí č. 573/2014/EU o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ)Navrženo k projednání
12119/19COM(2019) 410 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Generální radě Světové obchodní organizace k přijetí rozhodnutí o prodloužení výjimky WTO umožňující rozvojovým členským zemím poskytovat preferenční sazební zacházení pro produkty z nejméně rozvinutých zemíNavrženo k projednání
12115/19COM(2019) 409 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Generální radě Světové obchodní organizace k přijetí rozhodnutí o prodloužení výjimky WTO umožňující Spojeným státům poskytovat preferenční sazební zacházení v rámci zákona Spojených států o ekonomickém oživení Karibské oblasti (CBERA)Navrženo k projednání
12048/19COM(2019) 407 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání jménem Evropské unie o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou o přístupu rybářských plavidel plujících pod vlajkou Seychel do vod ostrova MayotteNavrženo k projednání
11988/19COM(2019) 411 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Jordánskému hášimovskému královstvíNavrženo k projednání
11943/19COM(2019) 398 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2403, pokud jde o oprávnění k rybolovu pro plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace rybářských plavidel Spojeného království ve vodách UnieNavrženo k projednání
11940/19COM(2019) 396 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/501 a nařízení (EU) 2019/502, pokud jde o jejich doby použitelnostiNavrženo k projednání
11921/19COM(2019) 461 finalNávrh nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2020 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z UnieNavrženo k projednání
11920/19COM(2019) 397 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1309/2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014-2020)Navrženo k projednání
11919/19COM(2019) 399 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 za účelem poskytnutí finanční pomoci členským státům na pokrytí závažné finanční zátěže, která jim byla způsobena v návaznosti na vystoupení Spojeného království z Unie bez dohodyNavrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)