Celkem nalezeno 2051 dokumentů. (1. strana, celkem 137 stran)

KódReferenceNázevStav
14249/18COM(2018) 739 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Přezkum nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, pokud jde o látky s vlastnostmi, které narušují činnost žláz s vnitřní sekrecíNavrženo k projednání
14204/18COM(2018) 734 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Towards a comprehensive European Union framework on endocrine disruptors - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vytvoření komplexního rámce Evropské unie pro endokrinní disruptoryNavrženo k projednání
14108/18COM(2018) 735 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení (ES) č. 443/2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidelNavrženo k projednání
14074/18COM(2018) 706 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Uplatňování pravidel hospodářské soutěže v odvětví zemědělstvíNavrženo k projednání
14018/18COM(2018) 733 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření příslušných dohod podle článku XXI GATS s Argentinou, Austrálií, Brazílií, Kanadou, Čínou, samostatným celním územím Tchaj-wan, Penghu, Kinmen a Matsu (Čínská Tchaj-pej), Kolumbií, Kubou, Ekvádorem, Hongkongem (Čína), Indií, Japonskem, Koreou, Novým Zélandem, Filipínami, Švýcarskem a Spojenými státy americkými o potřebných kompenzačních vyrovnáních v důsledku přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Rakouské republiky, Polské republiky, Republiky Slovinsko, Slovenské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské uniiNavrženo k projednání
13931/18COM(2018) 726 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Chorvatsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyNavrženo k projednání
13930/18COM(2018) 725 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2009/1008/EU, kterým se Lotyšské republice povoluje prodloužit účinnost opatření odchylujícího se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyNavrženo k projednání
13863/18COM(2018) 727 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2010/99/EU, kterým se Litevské republice povoluje prodloužit účinnost opatření odchylujícího se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyNavrženo k projednání
13849/18COM(2018) 730 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Unie zaujat ve Výboru pro obchod a rozvoj zřízeném podle Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy Jihoafrického společenství pro rozvoj (SADC) EPA na straně druhé v souvislosti s přijetím seznamu rozhodcůNavrženo k projednání
13846/18COM(2018) 729 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Společné radě zřízené Dohodou o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé v souvislosti s přijetím jednacího řádu pro předcházení sporům a jejich řešení a kodexu chování pro rozhodce a mediátoryNavrženo k projednání
13838/18COM(2018) 724 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Unie zaujat ve Společné radě zřízené Dohodou o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé v souvislosti s přijetím jednacího řádu Společné rady a jednacího řádu Výboru pro obchod a rozvojNavrženo k projednání
13815/18COM(2018) 721 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/2429, kterým se Lotyšsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 168a směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyNavrženo k projednání
13731/18COM(2018) 732 finalNávrh nařízení Rady, kterým se pro rok 2019 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populacíNavrženo k projednání
13184/13COM(2013) 597 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Evropská unie zaujmout v Radě ministrů AKT-EU k revizi přílohy IV dohody o partnerství AKT-ESVzato na vědomí bez projednávání
13182/13COM(2013) 594 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva z roku 2013 o politikách Evropské unie v oblasti rozvoje a vnější pomoci a jejich provádění v roce 2012Vzato na vědomí bez projednávání

12345>>ISP (příhlásit)