Celkem nalezeno 2123 dokumentů. (1. strana, celkem 142 stran)

KódReferenceNázevStav
15628/18COM(2018) 785 finalCommunication from the Commission to the European Parliament and the Council - Report on the evaluation of the EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o hodnocení rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020Navrženo k projednání
15607/18COM(2018) 818 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Provádění třetího akčního programu Unie v oblasti zdraví v roce 2015Navrženo k projednání
15600/18COM(2018) 789 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybemNavrženo k projednání
15598/18COM(2018) 815 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Konečná zpráva podle článku 4 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 562/2014/EU ze dne 15. května 2014 o účasti Evropské unie na zvýšení základního kapitálu Evropského investičního fonduNavrženo k projednání
15509/18COM(2018) 813 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o opatření k posílení správní spolupráce za účelem boje proti podvodům v oblasti DPHNavrženo k projednání
15508/18COM(2018) 812 final, SWD(2018) 487 final, SWD(2018) 488 finalNávrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení určitých požadavků na poskytovatele platebních služebNavrženo k projednání
15503/18COM(2018) 832 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném výboru zřízeném podle čl. 41 odst. 1 Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o správní spolupráci, boji proti podvodům a vymáhání pohledávek v oblasti daně z přidané hodnotyNavrženo k projednání
15496/18COM(2018) 799 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu dohody mezi Evropskou unií a Republikou Srbsko o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Republice Srbsko jménem UnieNavrženo k projednání
15486/18COM(2018) 797 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Republikou Srbsko o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Republice SrbskoNavrženo k projednání
15475/18COM(2018) 794 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění sdělení "Boj proti dezinformacím na internetu: evropský přístup"Navrženo k projednání
15472/18COM(2018) 821 finalNávrh prováděcího nařízení Rady, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o dodání zboží nebo poskytnutí služeb usnadněná elektronickými rozhraními a zvláštní režimy pro osoby povinné k dani poskytující služby osobám nepovinným k dani a uskutečňující prodej zboží na dálku a určitá domácí dodání zbožíNavrženo k projednání
15471/18COM(2018) 819 finalNávrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a určitých domácích dodání zbožíNavrženo k projednání
15462/18COM(2018) 846 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Druhý akční plán pro boj proti nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky 2018-2022Navrženo k projednání
15437/18C(2018) 8111 finalDoporučení Komise ze dne 5.12.2018 o mezinárodní úloze eura v oblasti energetikyNavrženo k projednání
15431/18JOIN(2018) 36 finalSpolečné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů - Akční plán proti dezinformacímNavrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)