Celkem nalezeno 837 dokumentů. (1. strana, celkem 56 stran)

KódReferenceNázevStav
13147/18COM(2018) 688 finalNávrh rozhodnutí Rady o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně stropu na rok 2020, výše příspěvku na rok 2019, první splátky na rok 2019 a orientační nezávazné prognózy očekávaných ročních objemů příspěvků na roky 2021 a 2022Navrženo k projednání
13113/18COM(2018) 683 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IX (Finanční služby) Dohody o EHPNavrženo k projednání
13108/18COM(2018) 682 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IX (Finanční služby) Dohody o EHP (Omnibus II)Navrženo k projednání
13094/18COM(2018) 690 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council - Sixteenth Progress Report towards an effective and genuine Security Union - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Šestnáctá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní uniiNavrženo k projednání
13057/18COM(2018) 674 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, pokud jde o návrhy změn předpisů OSN č. 3, 4, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 27, 29, 34, 37, 38, 43, 44, 46, 48, 50, 53, 60, 67, 69, 70, 74, 77, 83, 86, 87, 91, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 110, 112, 113, 119, 121, 123, 128, 129, 132 a 137 a změn celosvětového technického předpisu OSN č. 9, a pokud jde o návrhy tří nových předpisů OSNNavrženo k projednání
13056/18COM(2018) 687 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council - Long-term forecast of future inflows and outflows of the EU budget (2019-2023) - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Dlouhodobá předpověď budoucích přítoků a odtoků rozpočtu EU (2019-2023)Navrženo k projednání
13043/18COM(2018) 672 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhéNavrženo k projednání
12878/18COM(2018) 665 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování nařízení (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008Navrženo k projednání
12865/18COM(2018) 679 finalNávrh nařízení Rady o přidělení rybolovných práv podle Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohoděNavrženo k projednání
12864/18COM(2018) 678 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k této dohodě a výměny dopisů připojené k dohoděNavrženo k projednání
12863/18COM(2018) 677 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v odvětví udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k této dohodě a výměny dopisů připojené k této dohoděNavrženo k projednání
12861/18COM(2018) 669 finalNávrh rozhodnutí Rady o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně třetí splátky na rok 2018Navrženo k projednání
12859/18COM(2018) 667 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Řecka – EGF/2018/003 EL/Attica publishingNavrženo k projednání
12841/18COM(2018) 676 finalNávrh nařízení Rady, kterým se pro roky 2019 a 2020 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla UnieNavrženo k projednání
12828/18COM(2018) 663 finalZpráva Komise o uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise v roce 2017Navrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)