Celkem nalezeno 1492 dokumentů. (9. strana, celkem 100 stran)

KódReferenceNázevStav
12562/19COM(2019) 432 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro přidružení zřízeném Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé, pokud jde o výměnu informací s Marokem s cílem posoudit dopad dohody ve formě výměny dopisů, kterou se uvedená dohoda měníVzato na vědomí bez projednávání
12550/19COM(2019) 423 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Správním výboru Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zbožíVzato na vědomí bez projednávání
12546/19COM(2019) 426 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o uplatňování a provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“)Vzato na vědomí bez projednávání
12541/19COM(2019) 430 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé, pokud jde o změnu protokolu 4 k uvedené dohodě o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráceVzato na vědomí bez projednávání
12508/19COM(2019) 427 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném výboru zřízeném podle Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o propojení jejich systémů obchodování s emisemi skleníkových plynů za účelem změny přílohy I a II DohodyVzato na vědomí bez projednávání
12502/19COM(2019) 422 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Dvanáctá finanční zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova (EZFRV): rozpočtový rok 2018Vzato na vědomí bez projednávání
12479/19COM(2019) 419 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Unie Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Švýcarskem v souvislosti s jednáními podle článku XXVIII dohody GATT 1994 o změně koncesí WTO Švýcarska na maso ochucené, dále neupravenéVzato na vědomí bez projednávání
12478/19COM(2019) 421 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Švýcarskem v souvislosti s jednáními podle článku XXVIII dohody GATT 1994 o změně koncesí WTO Švýcarska na maso ochucené, dále neupravenéVzato na vědomí bez projednávání
12444/19COM(2019) 615 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výsledky průběžného hodnocení programu ISAVzato na vědomí bez projednávání
12399/19COM(2019) 415 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o činnostech Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v letech 2017 a 2018Vzato na vědomí bez projednávání
12396/19COM(2019) 424 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro pravidla původu, jenž byl zřízen Dohodou o pravidlech původu (WTO-GATT 1994), připojenou k závěrečnému aktu podepsanému v Marrákeši dne 15. dubna 1994Vzato na vědomí bez projednávání
12386/19JOIN(2019) 15 finalSpolečný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republiceVzato na vědomí bez projednávání
12382/19COM(2019) 560 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a řízení týkajícím se evropského zatýkacího rozkazu a o právu na informování třetí strany a právu na komunikaci s třetími osobami a konzulárními úřady v případě zbavení osobní svobodyVzato na vědomí bez projednávání
12274/19COM(2019) 414 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na třetím zasedání konference smluvních stran Minamatské úmluvy o rtuti, pokud jde o přijetí rozhodnutí o postupném ukončení používání zubního amalgámu a o změně přílohy A této úmluvyVzato na vědomí bez projednávání
12273/19COM(2019) 413 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na třetím zasedání konference smluvních stran Minamatské úmluvy o rtuti, pokud jde o přijetí rozhodnutí, kterým se stanoví limity pro odpad obsahující rtuť podle čl. 11 odst. 2 uvedené úmluvyVzato na vědomí bez projednávání

<<5678910111213>>ISP (příhlásit)