Celkem nalezeno 1338 dokumentů. (89. strana, celkem 90 stran)

KódReferenceNázevStav
12171/17COM(2017) 473 finalSdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Technická úprava finančního rámce pro rok 2018 v souladu s vývojem HND (ESA 2010) (Článek 6 nařízení Rady č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020), kterým se aktualizuje a nahrazuje sdělení COM(2017) 220 finalVzato na vědomí bez projednávání
12168/17COM(2017) 472 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s AustráliíVzato na vědomí
12165/17COM(2017) 469 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Novým ZélandemVzato na vědomí
12163/17COM(2017) 544 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve výkonném výboru programu vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíkyVzato na vědomí bez projednávání
12137/17COM(2017) 487 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unieVzato na vědomí
12136/17COM(2017) 491 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o provádění strategie v oblasti obchodní politiky Obchod pro všechny - Uskutečňování progresivní obchodní politiky k využití potenciálu globalizaceVzato na vědomí bez projednávání
12135/17COM(2017) 492 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vyrovnaná a progresivní obchodní politika k využití potenciálu globalizaceVzato na vědomí
12131/17COM(2017) 493 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o úmluvě o zřízení mnohostranného soudu pro urovnávání sporů z investicProjednat
12129/17JOIN(2017) 34 finalSpolečný návrh nařízení Rady o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v MaliVzato na vědomí bez projednávání
12079/17COM(2017) 467 finalZpráva Komise - Pátá zpráva Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o zajištění plné operativnosti Evropské pohraniční a pobřežní strážeVzato na vědomí bez projednávání
12073/17COM(2017) 468 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o potřebě dočasně vyloučit deriváty obchodované v obchodním systému z oblasti působnosti článků 35 a 36 nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojůVzato na vědomí bez projednávání
12039/17COM(2017) 499 finalNávrh rozhodnutí Rady kterým se mění rozhodnutí Rady (EU) 2017/... ze dne 27. května 2017 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním plnění dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištěníVzato na vědomí bez projednávání
12026/17COM(2017) 471 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Pátá zpráva o pokroku rámce pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu pro migraciVzato na vědomí bez projednávání
12019/17COM(2017) 470 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Sedmá zpráva o pokroku dosaženém při provádění prohlášení EU a TureckaVzato na vědomí bez projednávání
12014/17COM(2017) 466 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Desátá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní uniiVzato na vědomí bez projednávání

<<858687888990>>ISP (příhlásit)