Celkem nalezeno 1450 dokumentů. (88. strana, celkem 97 stran)

KódReferenceNázevStav
14215/17COM(2017) 675 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Jak dosáhnout nízkoemisní mobility - Evropská unie, která chrání naši planetu, posiluje postavení spotřebitelů a brání svůj průmysl a pracovníkyBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
14213/17COM(2017) 648 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 92/106/EHS o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státyBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
14204/17COM(2017) 660 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynemVzato na vědomí
14203/17COM(2017) 631 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů podle článku 58 směrnice 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účelyVzato na vědomí bez projednávání
14192/17COM(2017) 656 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady zmocňující k zahájení jednání o změně Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992Vzato na vědomí bez projednávání
14184/17COM(2017) 647 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravyBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
14183/17COM(2017) 653 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/33/EU o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidelBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
14141/17COM(2017) 655 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle směrnice 2013/30/EU o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v mořiVzato na vědomí bez projednávání
14138/17COM(2017) 630 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení (EU) č. 576/2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovuVzato na vědomí bez projednávání
14113/17COM(2017) 646 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Dva roky po uzavření Pařížské dohody - Pokrok v plnění závazků EU v oblasti klimatu (vyžadováno podle článku 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES)Vzato na vědomí bez projednávání
14111/17COM(2017) 654 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění dohod o volném obchodu 1. ledna 2016 - 31. prosince 2016Vzato na vědomí bez projednávání
14070/17COM(2017) 629 finalZpráva Komise Radě - Zpráva Komise Radě o posílené kontrolní misi v Rumunsku podle čl. - 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1466/97Vzato na vědomí bez projednávání
14047/17COM(2017) 641 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném veterinárním výboru zřízeném Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty k rozhodnutí č. 1/2017, kterým se mění dodatek 6 přílohy 11 dohodyVzato na vědomí bez projednávání
14044/17COM(2017) 640 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHPVzato na vědomí bez projednávání
14039/17COM(2017) 639 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XXI (Statistika) Dohody o EHPVzato na vědomí bez projednávání

<<848586878889909192>>ISP (příhlásit)