Celkem nalezeno 1494 dokumentů. (77. strana, celkem 100 stran)

KódReferenceNázevStav
 6217/18C(2018) 900 finalDoporučení Komise ze dne 14.2.2018 týkající se posílení evropského charakteru a efektivního průběhu voleb do Evropského parlamentu v roce 2019Vzato na vědomí bez projednávání
 6216/18COM(2018) 95 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Evropa, která přináší výsledky: Institucionální možnosti, jak Evropskou unii zefektivnit - Příspěvek Evropské komise k neformálnímu zasedání vedoucích představitelů zemí EU dne 23. února 2018Vzato na vědomí bez projednávání
 6183/18COM(2018) 68 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Dánsku povoluje uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 75 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
 6182/18COM(2018) 71 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020Vzato na vědomí bez projednávání
 6180/18COM(2018) 64 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020Vzato na vědomí bez projednávání
 6170/18COM(2018) 69 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, pokud jde o návrhy změn předpisů OSN č. 6, 13, 13-H, 30, 37, 41, 43, 46, 51, 67, 79, 90, 107, 110, 118, 121, 122, 128, 140 a 142, úplných usnesení R.E.3 a R.E.5 a Vzájemného usnesení M.R.1 a pokud jde o návrh jednoho nového celosvětového technického předpisu OSNVzato na vědomí bez projednávání
 6135/18COM(2018) 61 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Německa - EGF/2017/008 DE/GoodyearVzato na vědomí bez projednávání
 6101/18COM(2018) 62 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o oboustranně přijatelném řešení mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou v souvislosti s řízením DS492 Opatření s dopadem na celní koncese na některé výrobky z drůbežího masa v rámci řešení sporů WTOVzato na vědomí bez projednávání
 6062/18COM(2018) 59 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Lotyšské republice povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
 6058/18COM(2018) 58 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Maďarsku povoluje uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
 6044/18COM(2018) 55 finalNávrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Italské republice povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 218 a 232 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
 6043/18COM(2018) 40 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o provádění doporučení Komise ze dne 11. června 2013 o společných zásadách pro prostředky kolektivní právní ochrany týkající se zdržení se jednání a náhrady škody v členských státech v souvislosti s porušením práv přiznaných právem Unie (2013/396/EU)Vzato na vědomí bez projednávání
 6034/18COM(2018) 63 finalProposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union at the 26th session of the OTIF Revision Committee as regards certain amendments to the Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) and to the Appendixes thereto - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být přijat jménem Evropské unie na 26. zasedání Výboru pro přezkum Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF), pokud jde o některé změny Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a jejích přílohVzato na vědomí bez projednávání
 6000/18COM(2018) 57 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi nařízením Rady (ES) č. 1217/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské uniiVzato na vědomí bez projednávání
 5998/18COM(2018) 70 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výdajích EZZF - Systém včasného varování č. 11-12/2017Vzato na vědomí bez projednávání

<<737475767778798081>>ISP (příhlásit)