Celkem nalezeno 1494 dokumentů. (75. strana, celkem 100 stran)

KódReferenceNázevStav
 6988/18COM(2018) 92 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o přeshraniční distribuci fondů kolektivního investováníVzato na vědomí
 6987/18COM(2018) 110 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013Vzato na vědomí
 6953/18COM(2018) 86 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o provádění Evropského energetického programu pro hospodářské oživení a Evropského fondu pro energetickou účinnostVzato na vědomí bez projednávání
 6916/18COM(2018) 116 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Souhrnná zpráva Komise o uplatňování nařízení REACH a přezkumu některých prvků: Závěry a opatřeníVzato na vědomí bez projednávání
 6869/18COM(2018) 88 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění článku 5 nařízení (EU) č. 576/2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovuVzato na vědomí bez projednávání
 6866/18COM(2018) 87 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o možnosti zavedení určitých požadavků týkajících se ochrany ryb při usmrcováníVzato na vědomí bez projednávání
 6800/18COM(2018) 83 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XXII (Právo obchodních společností) Dohody o EHP a protokolu 37 (obsahujícího seznam stanovený v článku 101) k Dohodě o EHPVzato na vědomí bez projednávání
 6796/18COM(2018) 82 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XIII (Doprava) Dohody o EHPVzato na vědomí bez projednávání
 6772/18COM(2018) 115 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním mořiVzato na vědomí bez projednávání
 6756/18COM(2018) 119 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/120, pokud jde o některá rybolovná právaVzato na vědomí bez projednávání
 6744/18COM(2018) 117 finalZpráva Komise Evropskému účetnímu dvoru, Radě a Evropskému parlamentu - Odpovědi členských států na Výroční zprávu Evropského účetního dvora za rok 2016Vzato na vědomí bez projednávání
 6717/18C(2018) 1177 finalDoporučení Komise ze dne 1.3.2018 o opatřeních pro efektivní boj proti nezákonnému obsahu onlineVzato na vědomí bez projednávání
 6697/18COM(2018) 76 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - Provoz reaktoru s vysokým tokem neutronů v letech 2014-2015Vzato na vědomí bez projednávání
 6579/18COM(2018) 79 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu pokud jde o přenesení pravomoci uvedené v čl. 11 odst. 2, čl. 15 odst. 2, 3, 6 a 7 a čl. 45 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politiceVzato na vědomí bez projednávání
 6496/18COM(2018) 150 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku, Španělsku, Francii a PortugalskuVzato na vědomí bez projednávání

<<717273747576777879>>ISP (příhlásit)