Celkem nalezeno 1438 dokumentů. (72. strana, celkem 96 stran)

KódReferenceNázevStav
 6717/18C(2018) 1177 finalDoporučení Komise ze dne 1.3.2018 o opatřeních pro efektivní boj proti nezákonnému obsahu onlineVzato na vědomí bez projednávání
 6697/18COM(2018) 76 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - Provoz reaktoru s vysokým tokem neutronů v letech 2014-2015Vzato na vědomí bez projednávání
 6579/18COM(2018) 79 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu pokud jde o přenesení pravomoci uvedené v čl. 11 odst. 2, čl. 15 odst. 2, 3, 6 a 7 a čl. 45 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politiceVzato na vědomí bez projednávání
 6496/18COM(2018) 150 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku, Španělsku, Francii a PortugalskuVzato na vědomí bez projednávání
 6494/18COM(2018) 77 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - Zpráva o provádění akčního plánu EU v celní oblasti pro boj proti porušování práv duševního vlastnictví pro období let 2013 až 2017Vzato na vědomí bez projednávání
 6484/18COM(2018) 78 finalZpráva Komise Radě za rok 2017 o provádění finanční pomoci poskytované zámořským zemím a územím v rámci 11. Evropského rozvojového fonduVzato na vědomí bez projednávání
 6451/18COM(2018) 233 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o usnadnění digitální transformace v oblasti zdravotnictví a péče na jednotném digitálním trhu; posílení postavení občanů a budování zdravější společnostiVzato na vědomí bez projednávání
 6356/18SWD(2018) 202 finalPracovní dokument útvarů Komise - Zpráva o České republice 2018: Průvodní dokument k sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance a Euroskupině - Evropský semestr 2018: Posouzení pokroku ve strukturálních reformách a v předcházení a nápravě makroekonomické nerovnováhy a výsledky hloubkových přezkumů strukturálních reforem podle nařízení (EU) č. 1176/2011Bere na vědomí s doporučením
 6350/18COM(2018) 120 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance a Euroskupině - Evropský semestr 2018: Posouzení pokroku ve strukturálních reformách a v předcházení a nápravě makroekonomické nerovnováhy a výsledky hloubkových přezkumů strukturálních reforem podle nařízení (EU) č. 1176/2011Vzato na vědomí bez projednávání
 6340/18COM(2018) 66 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o hodnocení Nástroje pro propojení Evropy (CEF) v polovině obdobíVzato na vědomí bez projednávání
 6321/18COM(2018) 74 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterou se stanoví podmínky pro účast Marockého království na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)Vzato na vědomí bez projednávání
 6319/18COM(2018) 73 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení (EU) č. 510/2011, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidelVzato na vědomí bez projednávání
 6318/18COM(2018) 72 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterou se stanoví podmínky pro účast Marockého království na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)Vzato na vědomí bez projednávání
 6308/18JOIN(2018) 4 finalSpolečný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči BěloruskuVzato na vědomí bez projednávání
 6282/18COM(2018) 44 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o uplatňování směrnice 94/80/ES o právu volit a být volen v obecních volbáchVzato na vědomí bez projednávání

<<686970717273747576>>ISP (příhlásit)