Celkem nalezeno 1279 dokumentů. (71. strana, celkem 86 stran)

KódReferenceNázevStav
15663/17COM(2017) 825 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíleBere na vědomí s doporučením
15660/17COM(2017) 824 finalNávrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státechBere na vědomí s doporučením
15655/17COM(2017) 823 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální bance - Evropský ministr hospodářství a financíBere na vědomí s doporučením
15654/17COM(2017) 822 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální bance - Nové rozpočtové nástroje pro stabilní eurozónu v rámci EUBere na vědomí s doporučením
15653/17COM(2017) 821 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální bance - Další kroky k dokončení hospodářské a měnové unie: plánBere na vědomí s doporučením
15652/17COM(2017) 746 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobkyVzato na vědomí bez projednávání
15599/17COM(2017) 738 finalZpráva Komise o uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise v roce 2016Vzato na vědomí bez projednávání
15578/17COM(2017) 740 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci, která byla Komisi svěřena podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)Vzato na vědomí bez projednávání
15574/17COM(2017) 820 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Příspěvek Komise k diskuzi vedoucích představitelů EU na téma dalšího postupu, pokud jde o vnitřní a vnější rozměr migraceBere na vědomí s doporučením
15566/17COM(2017) 826 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státechBere na vědomí s doporučením
15540/17COM(2017) 742 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/66/EHS, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení newcastleské chorobyVzato na vědomí bez projednávání
15521/17COM(2017) 741 finalSdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o hodnocení v polovině období programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání na ochranu eura proti padělání (program Pericles 2020)Vzato na vědomí bez projednávání
15512/17JOIN(2017) 44 finalSpolečný návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru zřízeném podle Dohody o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé, pokud jde o přijetí rozhodnutí o jednacím řádu Smíšeného výboru a přijetí mandátů jeho podvýborů a pracovních skupinVzato na vědomí bez projednávání
15473/17COM(2017) 727 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu provádění směrnice 2010/75/EU a o závěrečných zprávách podle předchozích právních předpisůVzato na vědomí bez projednávání
15472/17COM(2017) 725 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o zavádění, fungování a účinnosti domény nejvyšší úrovně .euVzato na vědomí bez projednávání

<<676869707172737475>>ISP (příhlásit)